Drukāt

KRITĒRIJI ŠĶIRNES CŪKU AUDZĒŠANAS SAIMNIECĪBĀM, LAI DARBOTOS CŪKU CILTSDARBA CENTRA SELEKCIJAS ORGANIZĀCIJĀ

 

1. Saimniecība (novietne) strādā saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu.

2. Aktīvam ganāmpulkam jābūt 50 un vairāk tīršķirnes sivēnmātēm ar zināmu izcelsmi līdz trešajai paaudzei.

3. Cūku testēšanas un ganāmpulka pārraudzības sistēma:

4. Šķirnes dzīvnieku tirdzniecība gaļas ražošanas saimniecībām .

5. Visu šķirnes dzīvnieku realizācija tiek veikta tikai saskaņojot ar Cūku Ciltsdarba Centru.

  Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm