Cūku Ciltsdarba Centrs

Atbrīvo sevi smaidam

Cūku Ciltsdarba Centrs
Audzētavas
Selekcija
Piedāvājums
Jaunumi
Kontakti
Var pieteikties atbalstam investīcijām putnkopības, cūkkopības un piensaimniecības nozarēs
➡️ Atbalstam investīcijām putnkopības, cūkkopības un piensaimniecības nozarēs pieejami 13 miljoni eiro.
? Finansējums pieejams pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divos apakšpasākumos.
??? Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē iespējams pieteikties atbalstam "Ieguldījumiem materiālajos aktīvos", kur kopējais finansējums ir viens miljons eiro.
? ?Savukārt lauku saimniecības putnkopības vai cūkkopības nozarēs var pretendēt uz "Atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās", kur finansējums ir 12 miljoni eiro apmērā.
?Finansējums apakšpasākumos nav dalīts pa LAD Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm.
 
 
 
 

Ielogoties